Tag Archives: tượng phật di đà đá

Tượng phật di đà

Tượng phật di đà là một hình tượng bậc nhất của nhà Phật, chính là bức tượng linh thiêng luôn được chú trọng và thờ kính nhiều nhất trong cửa nhà Phật. Tượng Phật A Di Đà cũng chính là bức tượng được rất nhiều người lựa chọn để thỉnh về nhà thờ phụng.